Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
 • Nabór wniosków w sprawie dofinansowania studiów podyplomowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, iż z dniem 10.04.2024 r. wznawia nabór  wniosków w sprawie dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy. Nabór...

 • Nabór wniosków - STAŻ EFS+

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że od dnia 08.04.2024 r. do dnia 12.04.2024 r. ogłasza II nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu...

 • Nabór wniosków - STAŻ Fundusz Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że od dnia 08.04.2024 r. do dnia 12.04.2024 r. ogłasza II nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków Funduszu Pracy.  ...

 • Życzenia Wielkanocne

  Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół ...

 • 30 Lat sieci EURES!

  Z okazji 30-lecia sieci EURES , Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje o trwającej ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pod hasłem „30 lat EURES – Godna praca w całej...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

  Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (V) Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „W sile wieku i aktywni zawodowo"   Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na  realizację projektu  pn. „W sile wieku i aktywni zawodowo " w ramach Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2. „Poprawa zdolności do zatrudnienia...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (V) Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „W sile wieku i aktywni zawodowo"   Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na  realizację projektu  pn. „W sile wieku i aktywni zawodowo " w ramach Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2. „Poprawa zdolności do zatrudnienia...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków

Telefon: 34 313 50 20, 34 313 43 79, 784 087 342, 784 087 343, 784 087 345


E-mail: kams@praca.gov.pl

ePUAP: /PUPMyszkow/SkrytkaESP

NIP: 5771744356
REGON: 151526529

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę