Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie


Szkolenie "Rekrutacja i selekcja pracowników"

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej organizuje w dniu 15 listopada 2018 r. w godz. 9:00-14:00 warsztaty pn. "Rekrutacja i selekcja pracowników", które odbędą się w ramach Europejskich Dni Pracodawców, realizowanych przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

Przedłużenie terminu składania wniosków Krajowy Fundusz Szkoleniowy rezerwa 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego można składać od dnia 11.10.2018 r. do wyczerpania limitu dostępnych środków.

Przedłużenie terminu składania wniosków Krajowy Fundusz Szkoleniowy rezerwa 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego można składać do dnia 08.10.2018 r.

Nabór wniosków Krajowy Fundusz Szkoleniowy rezerwa 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie ogłasza w dniach 21.09.2018 - 28.09.2018 r. nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Mój cel to zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.1. „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu”

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Mój cel to zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.1. „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu”

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

42-300 Myszków, ul. Partyzantów 21

Telefon: 34 313 50 20, 34 313 43 79

Fax:  34 313 46 99


E-mail: kams@praca.gov.pl poczta@pupmyszkow.pl

ePUAP

NIP: 5771744356
REGON: 151526529

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę